English
 


כינוס נכסים, פירוקים ופשיטות רגל
שותפי משרד א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות' מתמנים לעיתים קרובות על ידי בתי המשפט כמפרקים וכנאמנים במקרים בהם חברות, עמותות או יחידים מגיעים למצב של חדלות פירעון. במספר הזדמנויות הצליחו עורכי הדין של המשרד לגבש הסדרי פשרה מורכבים באמצעותם חילצו ושיקמו פרוייקטים רחבי היקף שעמדו בפני אובדן מוחלט, בכלל זה פרוייקטים גדולים בתחום הבנייה שהגופים שהחלו בביצועם כשלו והגיעו לידי חדלות פירעון.
 
עו"ד מלכו, השותף המנהל של המשרד, הוא בעל נסיון רב ומגוון בתחום זה. מאז סוף 2007 מכהן עו"ד מלכו כמנהל המיוחד של 26 חברות מקבוצת חפציבה המצויות בהקפאת הליכים. מדובר בהליכי חדלות פירעון הגדולים ביותר שהתנהלו אי פעם בישראל ומעורבים בהם למעלה מ- 4,500 משפחות של רוכשי דירות בעשרות רבות של פרויקטים לבניה ברחבי הארץ. עו"ד מלכו, יחד עם צוות המונה שותפים ועורכי דין שכירים, גיבש שורה של הסדרים עם המערכת הבנקאית בישראל אשר איפשרו את השלמת הפרויקטים שלוו ע"י הבנקים בישראל ואת מסירת הדירות לרוכשיהן.
 
בעבר כיהן עו"ד מלכו כמפרק של עמותת "אור חדש לבונייך" באשדוד, כאשר במסגרת תפקידו זה ערך סדרה של הסדרים מוצלחים, אשר בעטיים שוקם והובא לידי סיום מוצלח פרויקט בניה רחב מימדים (כ- 600 יחידות דיור) ואף חולק דיבידנד בפירוק, בשיעור העולה על 60%, לנושים הבלתי מובטחים.
 
גם עו"ד יעקב (ג'קי) מלצר, שותף במשרד, צבר נסיון וידע רב בתחום זה, ואף לימד קורס בתחום זה באוניברסיטה העברית כמורה מן החוץ. כיום מרכז עו"ד מלצר יחד עם עו"ד מלכו את הטיפול מטעם המשרד בפרשת חפציבה. 
 
 
פעילויות בולטות בתחום זה לאחרונה:
  • טיפול בהליכי חדלות פרעון של "קבוצת חפציבה" בעקבות מינוי מטעם בית משפט.
  • טיפול בהליכים הפירוק של קרתא – חברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ, בעקבות מינוי מטעם הכונס הרשמי.
  • טיפול בהליכי פשיטת רגל ובהסדר נושים מורכבים של איש עסקים ירושלמי, על פי מינוי מטעם בית משפט.משרדנו בירושלים: 02.6490649 | officejm1@smplaw.co.il    משרדנו בתל אביב: 03.6853685 | officeta1@smplaw.co.il
© 2018 כל הזכויות שמורות א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות'.   Disclaimer | Site Map