English
 


היי-טק, קרנות הון סיכון וטכנולוגיה
המשרד מתמחה בהקמה ובייצוג של קרנות הון סיכון, ישראליות וזרות, הן פרטיות והן מוסדיות. במהלך השנים צבר המשרד ניסיון רב בייצוג וליווי קרנות הון סיכון ידועות. המשרד מייצג גם משקיעים בפרויקטים ספציפיים של מו"פ, בחברות הזנק בתחומים שונים, לרבות אינטרנט, טכנולוגיות קול וטכנולוגיות בטחוניות, טכנולוגיות ומכשור רפואי וכן חברת מחקר ופיתוח של אחת מהאוניברסיטאות בישראל.
 
המשרד טיפל לאחרונה במספר עסקאות המשלבות השקעה ושיתוף פעולה טכנולוגי בחברות זרות ובחברות ישראליות, בהיקפים ניכרים. בין לקוחות המשרד, חברות הזנק שונות בתחום הרפואי, הביוטכנולוגי, בתחומי תוכנה ובתחומים שונים אחרים.
 
למשרד פרקטיקה ענפה בכל סוגי הסכמי המו"פ, מיזמים משותפים וצורות נוספות של עסקאות ופרוייקטים בתחומי ההיי-טק והביוטכנולוגיה לרבות הגנה על זכויות קניין רוחני של ממציאים וחברות בתחומים אלה. 
 
 
פעילויות בולטות בתחום זה לאחרונה:
  • עסקת רישיון רחבת היקף עם גוף פרמצבטי מוביל בעולם.
  • הסכם שיתוף פעולה בתחום הפיתוח הטכנולוגי והמסחור, בהיקף של עשרת מיליוני דולרים בין חברה ישראלית לחברה זרה.משרדנו בירושלים: 02.6490649 | officejm1@smplaw.co.il    משרדנו בתל אביב: 03.6853685 | officeta1@smplaw.co.il
© 2018 כל הזכויות שמורות א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות'.   Disclaimer | Site Map