English
 


תקשורת וטלקומוניקציה
משרד א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות' הוא אחד המשרדים המובילים בתחום דיני התקשורת (טלקומוניקציה ושידורים) בישראל, והוא מדורג באופן עקבי במדריכים משפטיים כמשרד מוביל בקטגוריה הבגירה בתחום זה.
 
המשרד היה בין הראשונים בישראל לפתח מומחיות בתחום התקשורת, והתמחותו מקיפה את תחומי הטלקום, המדיה והשידור. המשרד עסק בכמה נושאים רגולטורים פורצי דרך, בכלל זה בתחום הרישוי (שבו שימש גורם חשוב בהשגת מגוון של רשיונות תקשורת מיוחדים ללקוחותיו, בהם רשיונות לשירותי תקשורת בינלאומית, רישיונות כלליים ייחודיים למתן שירותי תקשורת פנים-ארצית, ורשיונות למתן שירותי אינטרנט. למשרד ידע וניסיון רב בהסכמים המיוחדים לענף התקשורת, ובכלל זה הסכמים לרכישת קיבולת בינלאומית, הסכמי קישור גומלין בין מפעילי תקשורת, הסכמים בילטראליים להחלפת תנועת בזק בין מפעילי תקשורת בינלאומיים, הסכמי נדידה, הסכמים לרכישת מערכות מיתוג ורשתות תקשורת, ועוד.
 
נציגי המשרד מופיעים דרך קבע בפני רשויות ההסדרה וועדות של הכנסת בענייני רגולציה, ונותנים באופן שוטף חוות דעת ללקוחות בנושאי רגולציה. המשרד מייצג מספר מיזמי תקשורת מחוץ לישראל, ומנהל מטעמם מו"מ מול גורמי ההסדרה באותן המדינות ביחס לתנאי רישוי. המשרד מקיים קשר שוטף הן עם מחלקות רגולציה של חברות תקשורת בארה"ב, באירופה ובמזרח הרחוק, והן עם משרדי עורכי-דין בינלאומיים המתמחים ברגולציה.
 
בשנים האחרונות ייצגנו גופי תקשורת מובילים בעתירות לבג"ץ בנושאים רבים, ובכלל זה היקף קביעת דמי הקישוריות בענף הסלולר; יישום הוראות ה"נגישות הפתוחה" (Open Access) הקבועות בחוק התקשורת; סמכויות הרישוי וסמכויות נלוות של המועצה לשידורי כבלים ולווין; הסמכות של שר התקשורת בהחלטות הנוגעות לקישור גומלין (Interconnection) ; תנאי הכניסה לשוק הבזק הפנים-ארצי בטכנולוגיית; Voice over Broadband. 
 
 
פעילויות בולטות בתחום זה לאחרונה:
  • ייצוג מפעיל סלולר במכלול ההליכים המנהליים והמשפטים הנוגעים לקביעת דמי הקישוריות, ובמספר סוגיות הסדרה נוספות.
  • ייצוג ערוץ טלוויזיה בולט בהליכי חקיקה ובעתירה לבג"צ בנושא תשלום דמי מעבר לפלטפורמות השידור הרב-ערוציות.
  • ייצוג מספר ערוצי טלוויזיה בהליכי החקיקה הקשורים להצעת החוק הממשלתית להפצת שידורי טלוויזיה ספרתים בהפצה ישירה.
  • ייצוג מפעיל בינלאומי וספק אינטרנט בהסכם חשוב לרכישת קיבולת בינלאומית.
  • ייצוג מיזם בינלאומי לפרישת רשתות WiMAX במדינות מתפתחות, לרבות בחינת ההסדרה ומו"מ על תנאי רשיונות במדינות אלה.
  • ייצוג חברת תקשורת בסדרת הסכמי השקעה בהיקף כולל של כ- 35 מיליון דולר.
  • ייצוג שוטף של מפעיל בינלאומי וספק אינטרנט מרכזי בישראל.
  • ייצוג רשת טלוויזיה בינלאומית חשובה בכל הקשור לפעילותה בישראל.משרדנו בירושלים: 02.6490649 | officejm1@smplaw.co.il    משרדנו בתל אביב: 03.6853685 | officeta1@smplaw.co.il
© 2018 כל הזכויות שמורות א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות'.   Disclaimer | Site Map