English
 


נדל"ן, תכנון ובניה
המשרד מטפל במיזמי נדל"ן, הן בתחום הפרטי והן בתחום הציבורי. בתחום הפרטי עוסק המשרד בלווי מיזמי נדל"ן (מגורים, מסחר ומלונאות) מהשלבים המוקדמים של רכישת קרקע, טיפול בתכנון סטטוטורי מול ועדות התכנון על שלבי התכנון השונים, כמו גם מול יתר רשויות המדינה הרלוונטיות, לרבות מינהל מקרקעי ישראל, משרדי הבינוי והשיכון, והתיירות, וכלה בטיפול בפיתוח ובינוי ומכירה, לרבות בפן המימוני של המיזמים. כן מטפל המשרד בליטיגציה ובהתדיינויות בועדות התכנון, ועדות הערר ובתי המשפט. בתחום הציבורי מטפל המשרד, בין השאר בפרוייקטים גדולים של רשויות המדינה ושל מדינות חוץ (שגרירויות ומדינות זרות בפעילותן בישראל), כשבמיזמים אלה עוסק המשרד גם בשלבי המכרזים הנחוצים, ובמגעים עם רשויות מדינה ורשויות מקומיות רלוונטיות לנושאים אלה. כמו כן, משרדנו מעורב בעוד פרויקטים מורכבים רבים, בהם ליווי עמותות וקבוצות רכישה במיזמי נדל"ן רחבי היקף ברחבי הארץ.
 
 
פעילויות בולטות בתחום לאחרונה:
  • טיפול בהקמת המתקן הקונסולארי של ממשלת ארה"ב בירושלים.
  • ליווי הקמת המוזיאון ההיסטורי של יד ושם.
  • ליווי הקמת מלונות של רשתות מלונאות מובילות.
  • טיפול כוללני בהקמת מיזמי מקרקעין גדולים (כולל הפשרת קרקע חקלאית) ברחבי הארץ בהיקף רחב.משרדנו בירושלים: 02.6490649 | officejm1@smplaw.co.il    משרדנו בתל אביב: 03.6853685 | officeta1@smplaw.co.il
© 2018 כל הזכויות שמורות א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות'.   Disclaimer | Site Map