English
 


ביטוח ובנקאות
למשרד א.ש. למשרד א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות' פרקטיקה מבוססת בתחום הבנקאות והביטוח. המשרד רכש ניסיון כיועץ כללי של בנקים, לרבות בהיבטי רגולציה של בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים, הופיע בפני המפקח על הבנקים בבנק ישראל, היה מעורב ברכישת מוסדות בנקאיים, והוא בעל ניסיון משמעותי בליטיגציה בתחום. המשרד ייצג את אחת מחמש הקבוצות שהתחרו במכרז לרכישת השליטה מהמדינה בבנק דיסקונט. המשרד מייצג חברות ביטוח, בנושאים מסחריים וביטוחיים, לרבות עניינים רגולטוריים והכנת פוליסות ביטוח מורכבות. 
 
 
פעילויות בולטות בתחום לאחרונה:
  • ייצוג חברת ביטוח בתביעה ייצוגית הקשורה לגביית עמלות.
  • עריכת מערכת פוליסות חדשה בתחום ביטוח חיים לנוכח רפורמות חדשות בתחום.משרדנו בירושלים: 02.6490649 | officejm1@smplaw.co.il    משרדנו בתל אביב: 03.6853685 | officeta1@smplaw.co.il
© 2018 כל הזכויות שמורות א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות'.   Disclaimer | Site Map