English
 


דיני עבודה
משרד א.ש. משרד א.ש. שמרון, י.מלכו, פרסקי ושות' הוא בעל מומחיות וניסיון רב שנים בתחום משפט העבודה. בשנת 2013 דורג המשרד על ידי חברת BDI כאחד המשרדים המוכרים בישראל בתחום של דיני עבודה.
 
המשרד עוסק בליווי שוטף של מעסיקים שונים במשק. המשרד מתמחה בהיבטים שונים של משפט העבודה לרבות עריכת הסכמי העסקה לכל הדרגים, ניהול משאים ומתנים, עריכת הסכמי סיום העסקה ופרישה ומתן חוות דעת משפטיות וייעוץ בסוגיות שונות ובכלל זה זכויות העובדים.
 
למשרד ניסיון רב בייצוג מעסיקים ועובדים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ וכן ביישוב סכסוכים מתחום משפט העבודה מחוץ לכתלי בית המשפט. המשרד מייצג גם שגרירויות זרות וקונסוליות בבתי הדין לעבודה בתביעות של עובדים. במסגרת זו למשרד מומחיות בכל הקשור לחסינויות של המדינות הזרות בפני סמכות השיפוט בארץ.
 
בנוסף, למשרד ניסיון עשיר בייעוץ וייצוג משפטי של חברת ביטוח בכל הקשור ליישום הוראות חוק הגנת השכר בגין חובות מעסיקים, לרבות ייצוג בבתי הדין לעבודה בתובענות מכוח החוק. הייעוץ המשפטי בתחום זה הינו מורכב ומשלב סוגיות שונות מתחומי דיני הביטוח, משפט העבודה הפרטי, משפט העבודה הקיבוצי והדין הכללי.  
 
 
פעילויות בולטות בתחום לאחרונה:
  • ליטיגציה בנושאים הקשורים לקבלנים עצמאיים (פרילנסרים).
  • ייצוג מדינות זרות (שגרירויות וקונסוליות) בבתי הדין לעבודה בתביעות של עובדים בסוגיות שונות הקשורות גם בחסינות ריבון זר.
  • ייצוג מעבידים בהלכים מול משרד התמ"ת וועדותיו, לרבות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.
  • מתן ייעוץ משפטי ועריכת הסכמי העסקה ופרישה למנכ"לים ועובדים בכירים בגופים שונים.
  • ליטיגציה וייעוץ לחברת ביטוח בקשר ליישום הוראות חוק הגנת השכר.
  • ייעוץ לגופים זרים בנוגע לדיני העבודה בישראל.
  • ליטיגציה מול נציבות שויון הזדמנויות בעבודה בתביעה תקדימית שעילתה אפליית נשים ואמהות לילדים.
  • ייעוץ ללקוחות בענין חקירות של משרד התמ"ת.משרדנו בירושלים: 02.6490649 | officejm1@smplaw.co.il    משרדנו בתל אביב: 03.6853685 | officeta1@smplaw.co.il
© 2018 כל הזכויות שמורות א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות'.   Disclaimer | Site Map