English
 


מוסדות צדקה, חינוך ותרבות
המשרד ושותפיו עשו ועושים עבודה חשובה עבור מוסדות צדקה ומוסדות חינוך ותרבות, בכלל זה המוסד המרכזי להנצחת השואה והגבורה בישראל. עו"ד מלכו, השותף המנהל של המשרד, מכהן, על בסיס התנדבותי, כיו"ר הדירקטוריון של מוזיאון ישראל.
 
המשרד מטפל בנושאים שונים הקשורים למוסדות אקדמיים, מייצג מכללות שונות, וטיפל בהקמת מערך הקרנות של אחת האוניברסיטאות הגדולות בישראל. למשרד מומחיות בתחומי משפט ההשכלה הגבוהה, והוא מייצג מוסדות אוניברסיטאיים ומכללות אקדמיות מול המל"ג וכן בפני בית המשפט הגבוה לצדק.
 
עו"ד מלכו הוא חבר בחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית, ועו"ד שמרון כיהן עד לאחרונה כיו"ר הועד המנהל של המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן.
 
המשרד גם הכין את התשתית המשפטית לפעילותו הבינלאומית של פסטיבל ישראל וליווה את פעילותו במשך למעלה מעשור.משרדנו בירושלים: 02.6490649 | officejm1@smplaw.co.il    משרדנו בתל אביב: 03.6853685 | officeta1@smplaw.co.il
© 2018 כל הזכויות שמורות א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות'.   Disclaimer | Site Map